ONIK - onsdag i kirken

14.02.2019

ONIK - onsdag i kirken

Vårsemesteret 2019

Velkommen til ONIK!
Våren 2019 blir det spennende temakvelder og lesning og samtale om kommende søndags tekster.
Alle møtene holdes i Eiksmarka kirke (tidl. Grinilund) kl. 19.00, og det er enkel servering.
 

Mars
Onsdag  6. mars kl 19.00
Askeonsdag. Gudstjeneste i Eiksmarka kirke.

Onsdag 20. mars kl 1900
Samtale om kommende søndags tekster.
Prekenteksten Luk 1,39-45 Velsignet er du blant kvinner.
Innledning ved Else Engebretsen, sokneprest i Eiksmarka kirke.
 

April
Onsdag 3. april kl 1900
Tema: Maleriet «Jesus i Getsemane» av Henrik Sørensen. Hva ser vi?
Innledning ved Else Engebretsen og Ragnar Telhaug

Onsdag 24. april kl 1900
Samtale om kommende søndags tekster.
Prekenteksten Joh 20,24-31 Min Herre og min Gud.
Innledning ved Andreas Alexander Fosby, kapellan i Østerås menighet.
 

Mai
Onsdag 8. mai kl 1900
Misjonsmøte: «Norsk misjon i Etiopia».
Foredrag ved kapellan i Eiksmarka menighet Yohannes M. Shanka.

Onsdag 22. mai kl 1900
Samtale om kommende søndags tekster. Prekenteksten Matt 6,7-13 Slik skal dere da be.
Innledning ved Kjetil Hannestad Friestad, kateket i Eiksmarka kirke.
 

Juni
Onsdag 5. juni kl 1900
Tema: «Livsglede». Ved diakon i Høvik menighet Ellen Kristine Haave.
Nattverd.