Kirkevalget 2019

01.04.2019

Kirkevalget 2019

Du kan være med på å bestemme!

Menighetsrådet har utpekt en nominasjonskomite som arbeider med å få kandidater til å stille på nominasjonskomiteens liste til menighetsrådsvalget i september. Men det er åpent for alle å stille listeforslag til menighetsrådsvalget, slik det også er til bispedømmerådsvalget.

 

For å stille listeforslag til menighetsrådsvalget må det være minst ti personer som er stemmeberettiget i soknet som har skrevet under på lista. Listeforslaget må leveres til valgstyret (dvs. menighetsrådet) innen kl. 12.00 den 30. april. På www.kirkevalget.no kan du finne fram til alt som kreves for å stille en gyldig liste. Kontakt gjerne menighetskontoret for nærmere veiledning.