Vil du støtte virksomheten i Eiksmarka kirke?


Frivillige bidrag gjør det mulig å drive et godt og variert menighetsarbeid. Særlig tilbudene til barn og ungdom finansierer vi for det meste selv – gjennom gaver fra folk i lokalmiljøet.

 

 

Bli fast giver

Givertjenesten i Eiksmarka menighet er viktig. Som fast giver til arbeidet i kirken, gjør du det mulig for oss å fortsette med et høyt aktivitetsnivå og et variert tilbud til alle som er brukere av kirken i vårt nærområde.

Ønsker du å gå inn i givertjenesten i Eiksmarka menighet, så kan du inngå en avtale om givertjeneste med faste trekk. Du kan selv bestemme hyppighet og beløp. 

Som fast giver til kirken, så kan du selv velge hvordan pengene du gir skal brukes. I avtaleskjemaet kan du sette et kryss for hva som passer deg best. Disse satsingsområdene er prioritert:

  • Menighetens ungdomsarbeid
  • Menighetens generelle arbeid

Er du fast giver og ønsker å endre beløp?

Da er det best om du lager en ny avtale med oss.

Gå først inn på din nettbank og stopp den gamle avtalen. Deretter sender du en E-post til Kirkeforvalter i Eiksmarka og Østerås menigheter hvor du skriver at du avslutter din gamle avtale og oppretter en ny. Da blir din gamle avtale slettet i din nettbank og i vårt system.

 

Skattefradrag for gaver

For å få skattefradrag for gaver, send en mail til kirkeforvalter Morten Berge

Se senest oppdaterte informasjon om minimibeløp og prosenttall for skattefradrag (Skatteetaten)

 

Gi en enkeltgave

Send det beløpet du ønsker til Eiksmarka menighets bankkonto: 8380.08.75733. Merk overføringen «gave».
Du kan også få skattefradrag for enkeltgaver – over 500 kroner. Send i så fall epost til kirkeforvalter Morten Berge.

Tilbake