Vil du støtte virksomheten i Eiksmarka kirke?


Frivillige bidrag gjør det mulig å drive et godt og variert menighetsarbeid. Særlig tilbudene til barn og ungdom finansierer vi for det meste selv – gjennom gaver fra folk i lokalmiljøet.

 

Givertjenesten i Eiksmarka menighet er viktig. Som fast giver til arbeidet i kirken, gjør du det mulig for oss å fortsette med et høyt aktivitetsnivå og et variert tilbud til alle som er brukere av kirken i vårt nærområde.

Ønsker du å gå inn i givertjenesten i Eiksmarka menighet, så kan du inngå en avtale om givertjeneste med faste trekk. Du kan selv bestemme hyppighet og beløp. 

Som fast giver til kirken, så kan du selv velge hvordan pengene du gir skal brukes. I avtaleskjemaet kan du sette et kryss for hva som passer deg best. Disse satsingsområdene er prioritert:

  • Menighetens ungdomsarbeid
  • Menighetens generelle arbeid

Når du gir fast til kirken så kan du få skattefradrag for din gave. Kryss av for dette på avtaleskjemaet så vil din gave automatisk bli innberettet til skattemyndighetene.

Alle enkeltgaver eller faste giverbeløp som overstiger 500 kroner i løpet av året, gir rett til 27% skattefradrag. Gir du f eks 2000,- kroner i året, får du hele 540,- kroner i skattelette. I 2018 er maksbeløp for skattefrie gaver 40.000 kroner.. 

- BLI FAST GIVER OG REGISTRER DEG I DAG

Dette kan du gjøre enten elektronisk via "avtale straks"

  • Trykk på "BankID" under her og registrer deg elektronisk. 

"BankID"

eller via manuell registrering

  • Trykk på "AvtaleGiro" under her, print ut avtalen, fyll ut og signer. Signert avtale leveres i lukket konvolutt til kirkeforvalter co/menighetskontoret.

Du vil deretter få tilsendt en bekreftelse på din registrering som "fast giver".

"AvtaleGiro"

- ER DU ALLEREDE FAST GIVER OG ØNSKER Å ENDRE BELØPET DU GIR?

Da er det best om du lager en ny avtale med oss.

Det kan du gjøre: 

  • enten elektronisk via "BankID"

Velger du elektronisk: Gå først inn på din nettbank og stopp den gamle avtalen. Deretter sender du en E-post til Kirkeforvalter i Eiksmarka og Østerås menigheter hvor du skriver at du avslutter din gamle avtale og oppretter en ny via BankID. Da blir din gamle avtale slettet i din nettbank og i vårt system.

Velger du manuelt: Print ut skjemaet, fyll ut alle opplysninger, signer og lever/sendt  i lukket konvolutt til menighetskontoret.

VIL DU GI EN ENKELTGAVE?

Send det beløpet du ønsker til Eiksmarka menighets bankkonto: 8380.08.75733. Merk overføringen «gave».
Du kan også få skattefradrag for enkeltgaver – over 500 kroner. Send i så fall epost til kirkeforvalter Jørgen Svartvasmo.

 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 40442152

 Mail: js878@kirken.no

 


Vennlig hilsen
Eiksmarka menighet

Tilbake