Fossum og Eiksmarka kirkelag


Nå kan du gjenoppleve møter og foredrag fra de første årene av Eiksmarka kirkes 60 år lange historie!

 

En onsdag i vår, like etter at vi hadde startet vårt ONiK-møte i Eiksmarka kirke, kom det en kvinne inn i salen med en stor protokoll-liknende bok i hendene. Hun var datter til Else og Ole Ulleberg og hadde funnet en bok på loftet da de holdt på å rydde huset borte på Grini gård etter at moren hadde flyttet inn på Eikstunet.

Det viste seg å være en referatbok for «Fossum og Eiksmarka Kirkelag» som dekker møter fra mai 1959 til september 1965. Ole Ulleberg var den siste referenten i boken.

I boken fant vi programmet for «Innvielse av Menighetshuset og kirkesalen i Grinilunden» - søndag 6.september 1959. Funnet av dette programmet førte til at det søndag 15.september ble holdt en festgudstjeneste i Eiksmarka kirke for å markere 60 år med kirke på Eiksmarka, der noen av elementene fra åpningsgudstjenesten 60 år tidligere ble gjentatt.

Kirkelaget holdt sine møter i Grinilunden Menighetshus og kirkesal, som bygget het den gang. Referatboken inneholder mange og gode referat fra møter med svært interessante temaer, som fortsatt er like aktuelle.
For eksempel holdt Alex Johnson, senere biskop, et meget godt foredrag om barneoppdragelse.
Talerne kunne være menighetens egne prester eller inviterte professorer, biskoper eller generalsekretærer fra forskjellige organisasjoner.

Takket være engasjerte menighetsmedlemmer er boken nå digitalisert og tilgjengelig for alle. De mange og gode referatene gir godt innblikk i de aktivitetene og de temaene som opptok folk på Eiksmarka for nærmere 60 år siden, og mange lesere vil kjenne igjen navn på dem som var aktive for å få reist Grinilunden Menighetshus og kirkesal og for å drive aktiviteter i bygget i årene etterpå.

 

Boken kan du lese her: Del 1 (1959-1960), del 2 (1961) og del 3 (1962-1965)

 

Funnet av denne referatboken har ført til videre leting, og har nylig resultert i funnet av kirkelagets referatbok for årene 1952-1959, altså årene frem til byggingen av menighetshuset i Grinilunden. Denne boken vil også digitaliseres og gjøres tilgjengelig på nett, så her er det mye å glede seg over for den lokalhistorisk interesserte!

Tilbake