Om oss


Eiksmarka kirke - ett sentrum, ingen grenser

Vi ønsker at Eiksmarka kirke skal være:

  • En kirke for alle på Eiksmarka
  • Et rom for glede, undring, uro, håp, felleskap og livets merkedager
  • Et utsiktspunkt mot hele verden og hele himmelen

Vi vil at Eiksmarka kirke skal være åpen. Åpen mot verden, mot folk på Eiksmarka og mot den virkelighet som kalles himmelen. Kirken skal romme gudstjenester og andre aktiviteter og vi ønsker at enda flere vil søke hit i dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. 
Eiksmarka kirke bærer en tydelig identitet som kirke; nytt, men forankret i en gammel tradisjon. Denne trygge identiteten skaper åpenhet, rom og raushet. 

Vi ønsker også at Eiksmarka kirke skal være en kulturkirke med stor takhøyde og vide horisonter. Vi vil at foreninger og lag skal bruke den til konserter, til kulturkvelder, til foredrag og foreningsmøter. For oss er slike fellesskap dyrebare skatter for nærmiljøet og et uttrykk for Guds skaperglede. Vi drømmer om en kirke som blir Eiksmarkas storstue, med husrom og hjerterom for alle - der intet menneskelig skal være oss fremmed. 
 

Finn ansatte

 

Ansatte

 

Sokneprest

Else Bang Engebretsen

99105588

Send epost

Sekretær

Siri Herland

40442189

Send epost

Kirkemusiker

David Maiwald

+4747915417

Send epost

Kateket

Maria Næs

92046346

Send epost

Kirkeforvalter

Mari Louise Sulheim Søreide

98267819

Send epost

Menighetspedagog

Ingunn Vegge

40442171

Send epost

Menighetsråd:

Thomas Ivar Holth, leder

Lars Petter Holte Haugen, nestleder/FR-representant

Arne Lundstadsveen

Jørgen Otelius Tovik

Trine Listerud Risan

Bjørn Jardar Brandsæter

 

Kirketjenere:

Maria Skaugset

Fanny Elida Mo Rosvold

Sofie Bjønnes Fossum