Om oss


Eiksmarka kirke - ett sentrum, ingen grenser

Vi ønsker at Eiksmarka kirke skal være:

  • En kirke for alle på Eiksmarka
  • Et rom for glede, undring, uro, håp, felleskap og livets merkedager
  • Et utsiktspunkt mot hele verden og hele himmelen

Vi vil at Eiksmarka kirke skal være åpen. Åpen mot verden, mot folk på Eiksmarka og mot den virkelighet som kalles himmelen. Kirken skal romme gudstjenester og andre aktiviteter og vi ønsker at enda flere vil søke hit i dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. 
Eiksmarka kirke bærer en tydelig identitet som kirke; nytt, men forankret i en gammel tradisjon. Denne trygge identiteten skaper åpenhet, rom og raushet. 

Vi ønsker også at Eiksmarka kirke skal være en kulturkirke med stor takhøyde og vide horisonter. Vi vil at foreninger og lag skal bruke den til konserter, til kulturkvelder, til foredrag og foreningsmøter. For oss er slike fellesskap dyrebare skatter for nærmiljøet og et uttrykk for Guds skaperglede. Vi drømmer om en kirke som blir Eiksmarkas storstue, med husrom og hjerterom for alle - der intet menneskelig skal være oss fremmed. 
 

Finn ansatte

 

Ansatte

 

Kirkeforvalter

Morten Berge

99645500

Send e-post

Sokneprest

Else Bang Engebretsen

99105588

Send e-post

Kateketvikar

Marius Reier Herland

47300911

Send e-post

Sekretær

Siri Herland

40442189

Send e-post

Kantor

David Maiwald

+4747915417

Send e-post

Menighetspedagog

Mari Louise Sulheim Søreide

98267819

Send e-post

Menighetsrådet består av

Finn Roar Hungerholdt

Arne Lundstadsveen

Lars Petter Holte Haugen

Jørgen Otelius Tovik

Trine Listerud Risan

Thomas Ivar Holth

Bjørn Jardar Brandsæter (varamedlem)

Kirketjenere

Edel Sofie Øverli

Jørgen Otelius Tovik

Maria Skaugset

Marius Herland

Morten Herland