ONIK - onsdager i kirken


Vel møtt til hygglige onsdager i kirken, temakvelder med enkel servering. Her finner du høstens program.

 

September
Onsdag  2. kl 19.00
Samtale om kommende søndags tekster.
Prekenteksten  Matt 20,1-16 Arbeiderne i vingården.
Innledning ved Ragnar Telhaug

Onsdag 16. kl 19.00
Tema «Glimt fra kristenlivet i Nord-Afrika i 2020»
Mette Buvik og Tore Sivertsen, Tanger i Marokko. Mette Buvik er tidligere prest i Østerås. På bildet ser vi dem i den lille fjell-landsbyen Chefchaouen i Marokko og i bakgrunnen gjester fra Østerås og Eiksmarka menigheter – på tur i 2011.

Oktober
Onsdag 7. kl 19.00
Samtale om kommende søndags tekster.
Prekenteksten Matt 5,20-26 Men jeg sier dere
Innledning ved vikarprest Margaret Birkedal Kløw

Onsdag 14. kl 19.00
Tema: «Oppdagelsen av Norges  fjellverden» - i ord,toner og bilder.
Lege Johan Kofstad

Onsdag 28. kl 1900
Samtale om kommende søndags tekster. 
Prekenteksten Matt 5,1-12 Saligprisningene
Innledning av sokneprest Else Engebretsen

November
Onsdag 11. kl 19.00
Samtale om kommende søndags tekster.
Prekenteksten Joh 6,63-66 Du har det evige livs ord
Innledning ved pensjonist Arne Nordahl

Onsdag 25. kl 19.00
Tema: «En tidslinje - fra Abraham( ca 1800 f Kr) og frem til  til vår tid» 
Ragnar Telhaug

Desember
Onsdag 9. kl 19.00
Adventsmøte – starter kl 1900
Innholdet i kirkeårets adventstekster – Kongens , Forventningens, Botens og Gledens adventssøndag ved Else Engebretsen og Ragnar Telhaug. 
Musikk ved  David Maiwald.  Nattverd. 

 

Tilbake