Tanker inn i påskeuken


En andakt i stille uken av Yngve Skarpsno Solaas, pensjonert prest.

 

Jesus sier: «I verden har dere trengsler, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.»   (Joh 16, 33 – fra Jesu avskjedstale for disiplene, skjærtorsdagskveld)

«I verden har dere trengsler» – det er ikke våre ord. Men situasjonen er vår. Vi har en vond tid vi lever vi, en vanskelig tid og farefull tid. Vi er mange som synes at det er tungt. Å leve er ikke enkelt - noen  ganger er det enkelt, men i bunn og grunn er det vanskelig. I livets skole er det  mange flere spørsmål  enn vi får av svar.  Vi har ikke bare gode dager. Flere ganger har vi undret oss over hvor godt ting kan klaffe sammen. Men like mange ganger spør vi: hva var meningen med dette som hendte? For vi trenger å se mening. «Det er en mening med det», den setningen er så sterk at den kan holde liv i et menneske. Men det er mange ganger slik at vi ikke kan se noen mening i det vi kommer ut for i livet.

Jesus sier: «I verden har dere trengsler, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.» Gud møter vi ikke i det lyse og lette, der alt bare er godt og fint. Gud møter vi gjennom Han som er blitt forbundet med et kors. Han sier oss hvem Han er og møter oss i meningsløsheten, i lidelsen. Med kors som merke seiret han over meningsløsheten. Jesus er han som ble korsfestet og døde, men som det ikke har lykkes å holde begravet. Død stopper alt. Men Gud lar seg ikke stoppe av død. «Vær frimodige, jeg har seiret over verden.»

Seier er at det går en vei herfra mot noe godt for den som har det vondt. Han som vant over det meningsløse, er på din side når du lider, selv om du ikke merker noen sterk guddommelig hånd. Men er Han  med, da er det håp!            

Du som har deg selv meg givet,
la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.
«Hill deg, Frelser og forsoner!», NoS 173,vers 7


Med påskehilsen og ønske om alt godt

Yngve Skarpsno Solaas
pensj.prest

 

Tilbake