Påsken i Eiksmarka og Østerås


Se påskens program for Eiksmarka og Østerås menigheter og les påskens tekster.

 

Kjære alle sammen! Påsken avspeiler livene våre – fra Palmesøndags jubel over Jesu inntog, via fellesskapsmåltidet Skjærtorsdag med så uventede innslag og så det knugende Langfredags-mørket som brytes av  lyset og gleden på Påskedag!
Han er oppstanden!
Han lever- og lever ennu!

Påsken i Eiksmarka menighet.
Mandag 22.mars kl 1030: Mari og Else går ned med påskehilsen til Eiksmarka skole.
Onsdag 24.mars kl 17-19: Alle barnefamilier er invitert til å komme forbi ved bålpannen utenfor Østerås kirke for å hente en påskehilsen v/Mari.
Torsdag 25.mars kl 12: Påskeutesangstund ved Evangelielesning på Eikstunet  v/ David Maiwald, Mari Søreide(vik kirkeforvalter), Anne Storrusten og Else E.
1.påskedag: 1.påskedagsopptak på nett, hvor danser Sigmund Hegstad danser oppstandelsen.

Påsken i Østerås menighet.
28/3 kl 10:            Palmesøndag på nett!
29/3, 30/3 og 31/3 kl 10:Påskebetraktninger på nett ved Per-Olav og Andreas
1.april  kl 10        Skjærtorsdag på nett!
2.april  kl 10        Langfredag på nett!
4.april  kl 10        1. Påskedag på nett!

Påskens tekster
La gjerne tekstene bli en del av frukosten og morgenstunden.
Palmesøndag – Jesus blir salvet i Betania
 6 Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske,  7 kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. …….12 «Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 13 Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.  Matt 26,6-13
Den kostbare salven kunne ikke bli brukt på en bedre måte. Dette var siste sjanse for kvinnen til å gi Jesus alt. De rundt henne kritiserte kvinnen og sa: denne salven kunne blitt solgt og pengene gitt til de fattige. Men for kvinnen betydde hennes  gudsforhold mer enn alt annet. Koste hva det koste vil. Her blir kvinnen et stort forbilde for oss alle. Forbilledlig i sin kjærlighet til Jesus, for sine gaver, for sitt offer. Hennes gjerning har en mening. Jesus kom for å skape forandring i våre liv og kvinnen var blitt forvandlet  i møte med Jesus.  Hun salver Jesus til den gjerning han skal gjøre. Hun er som sendt fra Gud og bekrefter Jesu oppdrag. Det kostet ham livet, men det gir oss liv. «Kjærlighet er livets kilde» Diakon Mari H T, Eiksmarka
                             

Skjærtorsdag – Nattverden
14 Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. 15 Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. …. Dette er min kropp, som gis for dere…..Dette er … mitt blod, som blir utøst for dere.
    21 Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. ……………..»23 Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.      Luk 22,14-23

Når man leser beretningen om Jesu siste påskemåltid med disiplene, står det virkelig klart at det er et måltid for syndere. – Like fullt sier Jesus: « Jeg har lengtet inderlig etter å spise sammen med dere!» Han bandt seg til dem nøyaktig som de var. Han kjente dem til bunns og han elsket dem og gikk i døden for dem, selv om de forrådte ham. Og dette gjelder oss alle!  Det er alltid en plass til oss ved hans bord! Og i nattverden blir vi møtt presis slik vi er med alle våre feil og mangler. Rundt nattverdbordet er vi alle like!  Han ga seg selv for oss ved døden på korset. Og Han gir seg selv til oss i nattverdens brød og vin. Og et fellesskap vokser frem – når ingen lenger skal fordømmes, fordømme eller fordømme seg selv.
Og det viktigste: Den kjærligheten forråder ingen!

Velsignet påske til hver enkelt av dere fra sokneprest Else

Langfredag
I Getsemane(Luk 22)
39 Så gikk han ut og tok veien mot Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte ham. ….. 41 Han slet seg fra dem så langt som et steinkast, falt på kne og ba: 42 «Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg! Men la ikke min vilje skje, men din!»                                                                                         
Jesus dør(Luk 23)
44 Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet helt til den niende time, 45 for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, 46 og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han.             Luk 22,39 – 23,46
Jesus sier flere ganger at han er kommet for å gjøre det som hans Far vil han skal gjøre. Dette makter han å holde fast på – både i begynnelsen av den lange fredagen -under bønnekampen i Getsemane - og ved avsluttningen, like før han døde på korset. Han maktet å holde ut en lidelse som ikke er til å forstå. Han gjorde det for vår skyld!  Å tro, sier Luther, er å ha sitt blikk festet -vedvarende – på Kristus!  Ragnar
                            
Påskedag
 ¹Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham…….
5 Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet.  6 Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her.  Mark 16,1-8

Der i grålysningen
-    det kosmiske drama –
livets kraft overgår dødens makt.
Det ufattelige har skjedd –
Jesus er ikke lenger i graven.
Det ufattelige – som avspeiler Guds skapervilje!

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
God påske! Hilsen Anne, Nora, Else og Ragnar

Bilde: Wesley Tingey/Unsplash

 

Tilbake