Eiksmarka kirkes barnekor


Det er gratis medlemskap for både gutter og jenter i alle aldre.

Vi synger et variert repertoar og deltar i ulike prosjekter og gudstjenester. Eiksmarka barnekor ønsker å formidle gode verdier i et trygt miljø.

Velkommen!laugh

 

  • Eiksmarka kirkes barnekor øver hver onsdag i SFO-tiden, 2. - 4. trinn og oppover fra klokken 14.30 i Eiksmarka kirke.  
  • Påmeldingen med opplysning om klasse, navn, telefon, fødselsdag og adresse sendes til:  dm685@kirken.no.
  • For mer informasjon kan man ta kontakt med korets leder David Maiwald dm685@kirken.no. 
Tilbake