Eiksmarka kirkes barnekor


Det er gratis medlemskap for både gutter og jenter i alle aldre.

Vi synger et variert repertoar og deltar i ulike prosjekter og gudstjenester. Eiksmarka barnekor ønsker å formidle gode verdier i et trygt miljø.

Velkommen!laugh

  • GRUNNET PANDEMIEN VIL BARNEKORETS ØVETIDER- OG RUTINER VARIERE. PÅMELDTE BLIR VARSLET OM DET. 
  • Eiksmarka kirkes barnekor øver hver onsdag i SFO tiden,1.trinn på SFO, 2. - 4. trinn og oppover  fra kl. 15:00-16:00 i Eiksmarka kirke.  
  • 1. klassen har oppstart første onsdag i januar.
  • For mer informasjon kan man ta kontakt med korets leder David Maiwald dm685@kirken.no. 
  • Påmeldingen med opplysning om klasse, navn, telefon, fødselsdag og adresse sendes til:  dm685@kirken.no.

Tilbake