ONIK - onsdag i kirken


Velkommen til et nytt semester med ONIK!

 

September

Onsdag 4. kl 19.00

Samtale om kommende søndags tekster.

Prekenteksten Apg 6,1-7 Dem vil vi sette til denne oppgaven.

Innledning ved Ragnar Telhaug

Onsdag 18. kl 1900: Tema: «Forsoningen mellom søsken»

Innledning ved Ragnar Telhaug
 

Oktober

Onsdag 9. kl 1900

Samtale om kommende søndags tekster.

Prekenteksten Mark 1,40-45 Jesus fikk inderlig medfølelse med ham

Innledning ved Lars Petter Holte Haugen

Onsdag 23. kl 1900

Samtale om kommende søndags tekster.

Prekentekst Luk 15,11-32 Jeg har syndet mot himmelen og mot deg

Innledning – foreløpig ikke avtalt.

 

November

Onsdag 6. kl 19.00

Tema: «Fordypning i Jesaja-tekstene i Hӓndels «Messias»»

Sokneprest Else Engebretsen

Onsdag 20. kl 1900

Tema: «Hva skjer i Gulfen og Syria»

Bibelmisjonsleder i Det Norske Bibelselskap, Bernt G Olsen
 

Desember

Onsdag 4. kl 1900

Adventsmøte – starter kl 1900

Om Hӓndel og hans «Messias» i ord og toner.

Sokneprest Else Engebretsen og andre.

Tilbake