Bryllup


En kirkelig vigsel er en feiring av kjærligheten. I kirken sier paret ja til å elske og ære hverandre og leve sammen som ektefeller og vi ber om Guds velsignelse over paret og hjemmet deres.

En kirkelig vigsel er juridisk bindende på samme måte som en vielse på rådhuset, men ritualet og rammene er annerledes. I kirken leses det fra bibelen, det synges salmer og presten holder en vigselstale i tillegg til forbønn og velsignelse.

I kirken bruker vi store ord om kjærligheten. Vi ber Gud om å styrke og bevare kjærligheten mellom de to som skal bli gift og vi takker for Guds kjærlighet til oss og for kjærligheten mellom oss. For størst av alt er kjærligheten!

Mange opplever at det er meningsfylt å si ja til hverandre i kirken fordi vi opplever store øyeblikk i livet akkurat her: Som da vi bærer et barn til dåpen, konfirmeres, eller tar avskjed av noen som har stått oss nær. Det er også godt å legge samlivet i Guds hender og vite at vi aldri er alene.

Det spiller ingen rolle om bryllupet er stort eller lite, om man er ung eller gammel -  i kirken blir samlivet lagt frem for Gud med bønn om velsignelse.

Den norske kirke tilbyr vielse til alle par som ønsker dette. Kirkemøtet vedtok i 2017, en ny liturgi som kan brukes av likekjønnede og av ulikekjønnede .

Slik foregår det praktisk

For å bestille tid eller spørsmål:

Ta kontakt med Kirketorget på telefon 67 500 500 eller e-post: kirketorget. baerum@kirken.no.

Kirketorget er servicekontoret for alle menighetene i Bærum.

Vielse i annen kirke?
Bor dere i Bærum og på grunn av tilknytning ønsker vielse i en annen kirke enn den dere tilhører, er dette fullt mulig. Da vil prest fra egen menighet følge brudeparet til den aktuelle kirken, innenfor Bærums grenser, dersom brudeparet ønsker det, og presten ikke har annen vielse i egen menighet. Selv om prestene følger med sine brudepar innenfor Bærum prosti, er det ofte den stedlige kirkens organist som spiller, og som som dere tar kontakt med angående salmer og musikkinnslag.

Prøvingsattest
Alle papirer ordnes gjennom folkeregisteret. Blankettene som kreves kan fås ved henvendelse til folkeregisteret i den kommunen hvor en av brudefolkene er registrert bosatt og sendes tilbake til folkeregisteret ferdig utfylt. 
Blankettene finnes også elektronisk her. Når folkeregisteret har behandlet papirene, utstedes et dokument - en prøvingsattest - som er gyldig i fire måneder. Dette leveres kirken i god tid. Uten innlevert prøvingsattest kan ikke vigselen finne sted. 

Her har du oppskriften på hvordan du skal gå frem:
Trykk her: Veien til ekteskapet - steg for steg

Samtale med prest 
Når tidspunktet nærmer seg, har dere en samtale med presten som skal vie dere. Her avtaler dere salmer og musikk og går gjennom det som skal skje under vielsen. Vigselsritualet inviterer til aktiv deltakelse fra familie og venner, og det er mulig å sette sitt personlige preg på seremonien.
 
Les mer på kirken.no  der finnes også en egen informasjonsfolder. 

Velsignelse av ekteskap 
Dersom man har inngått ekteskap ved tinghus eller på ambassade i utlandet, kan man siden få ekteskapet velsignet i kirken. Ritualet i denne forbønnshandlingen ligner ritualet for vigsel. 

 

Les mer om bryllup i kirka her: https://kirken.no/nb-NO/bryllup/

Tilbake