Eiksmarka kirkes barnekor


Velkommen til barnekoret i Eiksmarka kirke!

 

Eiksmarka kirkes barnekor øver hver onsdag i kirkerommet. Vi har et godt samarbeid med SFO på Eiksmarka skole, slik at korister som går på SFO blir fulgt av en voksen til og fra øvelsene. 

Kl.14:00-15:00 Aspiranter (1.klasse)

Kl.15:00-16:00 Hovedkor (2. Klasse og oppover)

Koret synger et variert repertoar og deltar også i ulike prosjekter og gudstjenester. Vi ønsker å formidle gode verdier i et trygt miljø. Både gutter og jenter er velkomne i koret.

Det er gratis medlemskap!

For mer informasjon og påmelding kan man ta kontakt med korets leder David Maiwald på e-post dm685@kirken.no

Tilbake