ONIK - temakvelder 2020


Velkommen til et nytt semester med spennende temakvelder!

 

Januar

Onsdag 8.jan kl 19.00

Samtale om kommende søndags tekster.
Prekenteksten Matt 3,13-17  Jesus blir døpt
Innledning ved Ragnar Telhaug

Onsdag 22.jan kl 19.00

«Norske salmebøker – fra Landstad til 2013»
Taler : Vidar Kristensen, teolog og salmedikter
En gruppe fra Nabokoret deltar.

 

Februar

Onsdag 5.feb kl 19.00

Samtale om kommende søndags tekster.
Prekenteksten Luk 8,4-15 Såmannen og jordsmonnet
Innledning ved sokneprest Else Engebretsen

Onsdag 26.feb kl 19.00

Askeonsdagsgudstjeneste.
Kapellan Andreas Alexander Fosby.
Organist: David Maiwald

 

Mars

Onsdag  4.mars kl 19.00

Samtale om kommende søndags tekster
Prekenteksten Matt 15,12-28 Den kanaaneiske kvinnen
Innledning ved diakon Anne Storrusten.

Onsdag 18.mars kl 19.00

Tema: «Ecce Homo» - Se det menneske!
Utgangspunkt i Lovis Corinths maleri og Bibelens tekster.
Innledning ved Else Engebretsen og Ragnar Telhaug

 

April

Onsdag 1.apr kl 19.00

Samtale om kommende søndags tekster.
Prekenteksten Joh 12,12-24 Inntoget i Jerusalem

Onsdag 22.apr kl 19.00

Tema: «Den gode hyrde»
Meditasjon over et maleri av Helge Bøe, samt bilder/tekster om den gode hyrde.
Sokneprest Else Engebretsen og Ragnar Telhaug

 

Mai

Onsdag 13.mai kl 19.00

«Glimt fra kristenlivet i Nordafrika 2020»
Mette Buvik og Tore Sivertsen, Tanger

Onsdag 27.mai kl 19.00

Samtale om kommende søndags tekster.
Prekenteksten Joh 20,19-23  Ta imot Ånden
Innledning ved Ragnar Telhaug

 

Juni

Onsdag 10.juni kl 19.00
Sommeravslutning

Tilbake