Kirken tar forholdsregler mot korona-smitte


Kirken i Bærum avlyser alle aktiviteter og gudstjenester til og med onsdag 25. mars

 

Med tanke på Covid-19 vil vi i Den norske kirke i Bærum avlyse de fleste av våre aktiviteter i en tid, med unntak av dåp, vielser og gravferder. Dette for å begrense smitte og forebygge at folk i risikogrupper blir smittet. De forebyggende tiltakene gjelder alle kirkene i Bærum fra 12. mars til 25. mars og skjer etter intern vurdering og i løpende dialog med kommuneoverlegen i Bærum.

 

Disse aktivitetene vil avlyses:

 • Gudstjeneste
 • Konfirmasjonsundervisning
 • Leirer
 • Barneaktiviteter
 • Babysang
 • Familiemiddager
 • Sosiale samlinger
 • Konserter
 • Menighetskvelder/foredrag
 • Korøvelser
 • Sykehjemsandakter
 • Hjemmebesøk og besøk på institusjoner

 

Disse aktivitetene vil fortsette, med begrensninger:

 • Dåp
 • Vielse
 • Gravferd

 

Vi oppfordrer deg som kirkebesøkere å heller bli hjemme hvis du har forkjølelsesymptomer, har vært i et område med vedvarende smitte, vært i kontakt med smittede eller noen som de har vært i kontakt med de siste dagene nå er satt i karantene. Vi har mange besøkere i kirken som tilhører risikogrupper og ber alle å ta særlig hensyn til dem ved å følge disse retningslinjer.

 

Hvis du planlegger et arrangement i kirken (dåp, vielse, gravferd), vil du bli kontaktet hvis det blir foreslått endringer i arrangementet ditt. Det kan blant annet gjelde informasjon til besøkerne i forkant av arrangementet og begrensninger i antall deltakere. Hvis det vil være personer i risikogruppe på ditt arrangement, eller om noen i selskapet blir syk eller satt i karantene, ber vi deg å kontakte kirketorget:
tlf. 67 500 500

Tilbake