Velkommen til kirken i sommer 2020


Du er hjertelig velkommen til gudstjeneste i sommer! 

 

Sommeren følger en egen sommerturnus sammen med Østerås menighet. Velkommen til gudstjenste i begge kirker med deltagelse av ansatte i begge staber. 

Vi ønsker hver og en av dere en riktig god og velsignet sommer! 

Tilbake